Integracja systemu Icon z UVC ClearSea

Integracja systemu Icon z UVC ClearSea umożliwia uruchomienie następujących funkcji:

 • System Icon rejestruje do UVC ClearSea przez SIP i wykorzystuje ustawienia konfiguracji dla użytkownika systemu bezpośrednio z serwera UVC ClearSea Server.
 • System Icon może dodawać uczestników wideo i przyjmować wiele połączeń przychodzących do połączenia już trwającego. Kontakty UVC ClearSea są dostępne w systemie Icon. Status online osoby kontaktowej pojawia się w katalogu w systemie Icon.

Wykonaj następujące kroki warunków wstępnych na UVC ClearSea:

 1. Dodaj jednostkę MCU na karcie Zarządzaj > jednostkami MCU.
 2. Utwórz konto użytkownika dla systemu Icon na karcie Zarządzaj > użytkownikami.
  • Przy automatycznej obsłudze administracyjnej użytkownicy muszą używać poświadczeń lokalnych.
  • Wprowadź adres IP urządzenia na karcie Automatyczna obsługa administracyjna UVC.
  • Wybierz opcję Włącz integrację ClearSea.
 3. Dodaj zasadę kierowania połączeń na karcie Zarządzaj > kierowaniem połączeń, która przekazuje ciąg wybierania numeru na adres MCU. Przekazujący punkt docelowy wykorzystuje format: <dialstring>@<mcuIPAddress>

Gdy system Icon wykrywa serwer obsługi administracyjnej, system Icon przywraca następujące ustawienia konfiguracyjne z UVC ClearSea i stosuje je lokalnie:

Preferencja systemu IconOpis
Nazwa użytkownika UVC ClearSea
Hasło UVC ClearSea
Wykorzystuje identyfikator użytkownika i hasło konta w systemie Icon utworzonego w UVC ClearSea.
UWAGA: Jeśli konto w systemie Icon nie wykorzystuje poświadczeń lokalnych, wprowadź hasło LDAP.
Adres IP UVC ClearSeaWykorzystuje adres IP serwera UVC ClearSea Server.

Ze względu na to, że system Icon jest zintegrowany z UVC ClearSea i jest uzależniony od konfiguracji serwera, użytkownik nie może edytować jednostki MCU, H.323 i preferencji SIP. Ponadto, preferencje katalogu nie są ustawiane w systemie Icon i opcja Meetings nie jest wyświetlana.