Klucze licencji

Aby włączyć następujące funkcje, musisz posiadać bieżące klucze licencyjne:

 • aktualizacje oprogramowania
 • dwa wyświetlacze (tylko dla systemu Icon 600 i 800)

UWAGA: Data wygaśnięcia dla klucza licencji zostaje wyświetlona na karcie Konserwacja > Klucze licencji. Skontaktuj się z Przedstawicielem Lifesize, aby dowiedzieć się więcej o kluczach licencji.

 

Aktualizacja kluczy licencji

Jeżeli system ma dostęp HTTP przez port 80 do serwera kluczy licencji Lifesize, zaktualizuj klucze licencji z poziomu interfejsu sieci Web systemu. Jeśli nie, zainstaluj klucz ręcznie.

  1. Przejdź do opcji Konserwacja > Klucze licencji.
  2. Kliknij przycisk Aktualizuj.

Jeżeli aktualizacja przebiegnie pomyślnie, Powiodło się wyświetli się wraz z bieżącymi kluczami licencyjnymi i ich datami ważności.

Błędy aktualizacji mogą być spowodowane jedną z poniższych okoliczności:

 • Nie istnieje aktualna umowa serwisowa dla urządzenia. Skontaktuj się z Przedstawicielem LifeSize, aby odnowić umowę serwisową.
 • System nie nawiązał połączenia. Serwer może nie działać lub system może nie posiadać dostępu HTTP . Skontaktuj się z Działem Obsługi Technicznej Lifesize, jeżeli problem będzie się powtarzał mimo posiadania dostępu HTTP lub zainstaluj klucz ręcznie.
 • Klucz licencji istnieje, ale jest nieważny. Skontaktuj się z Działem Obsługi Technicznej Lifesize.

 

Ręczna instalacja klucza licencji

 1. Ze strony do pobierania oprogramowania lifesize.com/support kliknij polecenie Pobierz oprogramowanie.
 2. Zaloguj się do konta pomocy. Jeżeli korzystasz z usługi po raz pierwszy, utwórz nowe konto.
 3. Wprowadź numer seryjny systemu wideo Lifesize (znajdujący się na karcie Diagnostyka > Dane systemowe) i wykonaj instrukcje, aby uzyskać klucz licencji. Możesz posiadać wiele kluczy.
 4. Pobierz klucz licencji.
 5. Zaloguj się w systemie wideo w przeglądarce i przejdź do opcji Konserwacja > Klucze licencji.
 6. Kliknij przycisk Dodaj i wklej klucz licencji otrzymany w kroku 3 w polu Wprowadź klucz licencji.
 7. Kliknij przycisk Dodaj.
 8. Powtórz kroki od 3 do 7 dla każdego klucza licencji podanego dla systemu wideo.