Uruchom ponownie

System uruchomi się ponownie po wykonaniu dowolnej czynności wymienionej poniżej:

Ręcznie uruchom ponownie system.Diagnostyka > Ponowne uruchomienie systemu
Zresetuj system do stanu z wartościami domyślnymi.Konserwacja > Resetowanie systemu > Resetowanie systemu
Przywróć system do poprzedniego stanu.Konserwacja > Resetowanie systemu > Przywracanie systemu
Przywróć system do stanu zapisanego.Konserwacja > Resetowanie systemu > Przywracanie systemu
Zmień preferencję Znacznik VLAN.Preferencje > Sieć > Znacznik VLAN
Zmień wartości zarezerwowanych portów.Preferencje > Sieć > Zarezerwowane porty
Zaktualizuj oprogramowanie systemu.Konserwacja > Aktualizacja systemu

Można także uruchomić ponownie system, naciskając czerwony przycisk resetowania znajdujący się z tyłu kodeka i przytrzymując go przez ok. 5–10 sekund.