Resetuj

Przedstawiona procedura resetuje system do stanu wartości domyślnych:

  1. Wybierz opcje Konserwacja > Reset systemu > Reset systemu .
  2. Opcjonalnie: Wprowadź powód resetowania.
  3. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić ustawienie systemu w stanie wartości domyślnych.
  4. System automatycznie uruchomi się ponownie, a hasło administratora zostanie zmienione na wartość domyślną (admin).

UWAGA: Można także zresetować system, naciskając czerwony przycisk resetowania znajdujący się z tyłu kodeka i przytrzymując go przez ok. 10–15 sekund.