Przywróć

Przedstawiona procedura przywraca konfigurację systemu z zapisanego pliku konfiguracji:

  1. Upewnij się, że bieżąca konfiguracja systemu została zapisana do pliku konfiguracji przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
  2. Ustawienia konfiguracji i opcje mogą różnić się pomiędzy wersjami systemu. Odzyskiwanie konfiguracji systemu z użyciem pliku zapisanego w innej wersji programu może prowadzić do niespodziewanych rezultatów. Odzyskiwanie konfiguracji należy przeprowadzać wyłącznie za pomocą pliku zapisanego w tej samej wersji programu.

  3. Przerwij wszystkie trwające połączenia. Jeżeli w trakcie odzyskiwania połączenia trwają nadal, zostaniesz poproszony o kontynuowanie lub zakończenie ich w celu przywrócenia konfiguracji. Jeśli zostanie wybrana opcja kontynuowania procesu przywracania, trwające połączenia zostaną przerwane.
  4. Wybierz opcje Konserwacja > Resetowanie systemu > Przywracanie systemu .
  5. Należy zapisać bieżącą konfigurację do pliku przed włączeniem funkcji przywracania systemu. W przeciwnym razie powrót do poprzedniego stanu nie będzie możliwy.

  6. Przeglądaj do pliku konfiguracji systemu i kliknij opcję Aktualizuj.