Przywróć

Przedstawiona procedura przywraca system do alternatywnej wersji oprogramowania:

  1. Wybierz opcje Konserwacja > Resetowanie systemu > Przywracanie systemu .
  2. Opcjonalnie: Wprowadź powód przywracania systemu.
  3. Kliknij przycisk Tak.
    System automatycznie uruchomi się ponownie.

Możesz także przywrócić system, naciskając czerwony przycisk resetowania znajdujący się z tyłu kodeka i przytrzymując go przez ok. 15–20 sekund.