Aktualizacje

NOTE: Jeśli system Icon jest podłączony do usługi Lifesize Cloud, aktualizacje oprogramowania są automatycznie instalowane w systemie. System wyświetla monit o wykonanie aktualizacji, umożliwiając opóźnienie operacji w przypadku korzystania z systemu.

Przed aktualizacją oprogramowania zainstalowanego w systemie, należy upewnić się, że system spełnia poniższe wymogi:

 • Bieżący klucz licencji wymagany do aktualizacji istnieje w systemie. Data wygaśnięcia licencji konserwacji zostaje wyświetlona na karcie Konserwacja > Klucze licencji. Aktualizacja zakończy się błędem, jeżeli bieżący klucz licencyjny nie istnieje w systemie lub upłynęła jego data ważności. Skontaktuj się z Przedstawicielem LifeSize, aby odnowić umowę serwisową.
 • Przeczytaj więcej na temat aktualizacji kluczy licencji.

 • Wszystkie kamery, których chcesz używać z systemem wideo, są prawidłowo podłączone do kodeka. Kamery niepodłączone do systemu Lifesize przed dokonaniem aktualizacji mogą nie działać prawidłowo po jej ukończeniu.
 • Zakończ wszystkie połączenia przed wykonaniem aktualizacji.

 

Aktualizacja oprogramowania systemu

 1. Ze strony do pobierania oprogramowania lifesize.com/support kliknij polecenie Pobierz oprogramowanie.
 2. Zaloguj się do konta pomocy. Jeżeli korzystasz z usługi po raz pierwszy, utwórz nowe konto.
 3. Wprowadź numer seryjny systemu wideo Lifesize (znajdujący się na karcie Diagnostyka > Dane systemowe). Wykonaj polecenia, aby ustalić wersję systemu, której chcesz używać i pobierz ją do folderu lokalnego na swoim komputerze.
 4. Przejdź do opcji Konserwacja > Aktualizacja systemu.
 5. Kliknij opcję Wybierz plik, aby przeglądać do pobranego pliku aktualizacji.
 6. System zatwierdza plik. Aby zatwierdzić ponownie ten sam plik lub jeżeli wprowadzono ścieżkę dostępową pliku ręcznie, kliknij Zatwierdź, aby system przeprowadził weryfikację.

 7. Aby zresetować system do oryginalnych ustawień domyślnych, wybierz opcję Resetuj do domyślnych.
 8. Kliknij przycisk Przekaż.
 9. Aktualizacja może zająć kilka minut. Nie przerywaj procesu. W trakcie aktualizacji zostanie wyświetlony ekran statusu w przeglądarce, w której można monitorować proces przekazywania pliku. Jeżeli zamkniesz okno przed ukończeniem ładowania pliku, ładowanie zostanie anulowane.

  Gdy aktualizacja zakończy się, system zostanie automatycznie ponownie uruchomiony.

 10. System wideo jest gotowy do użycia. Jeżeli wybrano Zresetuj do domyślnych, trzeba najpierw ponownie skonfigurować system.
 11. Aby uzyskać dostęp do wszystkich opcji z poziomu przeglądarki po aktualizacji (lub przejściu na starszą wersję), odśwież okno przeglądarki przed ponownym zalogowaniem.