Rozwiązywanie problemów, gdy aktualizacja nie powiodła się

Jeżeli nie udało się zaktualizować systemu, wykonaj następujące kroki:

  1. Upewnij się, że wyświetlany jest poprawny obraz aktualizacji.
  2. Ponownie uruchom system.
  3. Spróbuj wykonać operację ponownie.
  4. Jeśli druga próba aktualizacji oprogramowania zakończy się niepowodzeniem, zanotuj kod błędu.
  5. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, skontaktuj się z działem obsługi technicznej lub przedstawicielem firmy Lifesize.

Kody błędów aktualizacji

Poniżej przedstawiono kody błędów, które mogą zostać wyświetlone po nieudanej aktualizacji.

KodOpis
1Trwa aktualizacja. System obsługuje wykonywanie jednorazowo tylko jednej aktualizacji.
2Obraz jest uszkodzony. Dzieje się tak często z powodu złej jakości obrazu lub błędów w trakcie przesyłania na urządzenie.
3Sygnatura szyfrowania jest nieprawidłowa. Sytuacja taka ma zazwyczaj miejsce, gdy obraz jest zniekształcony lub uszkodzony.
4Obraz nie posiada skryptu aktualizacji. Po pomyślnym załadowaniu obrazu system przeprowadzi aktualizację skryptu w celu przetwarzania końcowego. Ten błąd wskazuje na wystąpienie problemu w skrypcie.
5Manifest jest uszkodzony lub brak manifestu.
6Nieprawidłowy numer seryjny.
7Nieprawidłowa data kompilacji.
8Obraz oprogramowania jest do innego typu systemu.
9Przejście do starszej wersji obrazu nie było możliwe.
10Upłynęła data ważności licencji na aktualizacje. W urządzeniu nie jest zainstalowany aktualny klucz licencyjny, który pozwoliłby na aktualizację oprogramowania systemu. Skontaktuj się z Przedstawicielem LifeSize, aby odnowić umowę serwisową.
11Aktualizacja nie jest możliwa, kiedy trwają połączenia.
12Wymagane jest opcja przywróć do domyślnych. Aktualizacja wymaga resetowania. Przejdź do opcji Konserwacja > Resetowanie systemu i resetuj system do stanu z ustawieniami domyślnymi, zanim aktualizacja będzie kontynuowana.
13Wystąpił błąd systemowy.
16Niewystarczająca ilość miejsca, aby zapisać obraz.
17Weryfikacja obrazu nie powiodła się.
18Serwer licencji jest niedostępny.
19Pobranie obrazu aktualizacji nie powiodło się