Połączenia hostowane przez jednostkę kontrolną MCU

Gdy UVC Multipoint lub Lifesize Bridge są zintegrowane z systemem Icon, konferencje zaplanowane i na żądanie dostępne w systemie wideo użytkownika zostają wyświetlone po użyciu ikon > . Gdy przyłączasz się do połączenia z poziomu opcji Spotkania , zostają wyświetlone wszystkie układy mostka, które są dostępne dla bieżącego scenariusza połączeń. Jeżeli połączenie obsługuje więcej niż jeden układ, zostanie wyświetlona ikona . Aby zmienić układ połączenia, wybierz ikonę i przejdź do wybranego układu. W przypadku mostków, które nie są zintegrowane, wybierz < lub >, aby wybrać układ.

Kiedy dołączysz do połączenia, które jest hostowane przez jednostkę kontrolną MCU Lifesize, która nie jest zintegrowana z systemem Icon, wybierz ikonę na telefonie, aby nawigować w interfejsie. Naciśnij 9, aby przełączyć tekst pomocy na wyświetlaczu. Jeżeli Wirtualny operator odbierze połączenie, zostanie wyświetlony monit o wybranie konferencji, do której chcesz dołączyć.

Naciśnij 3, aby wyświetlić opcje mostka:

Widok własnyWidok z kamery uczestnika wyświetlany jest na ekranie.
Kolejność rozmówcówKiedy opcja jest włączona, ostatni rozmówcy wyświetlani są w wyróżnionym oknie.
Wskaźniki stanuKiedy opcja jest włączona, zostają wyświetlone ikony stanu.
Wyłącz wideoKiedy opcja jest włączona, wideo jest wyłączone.
PowiadomieniaMonity głosowe i dźwięki systemowe wskazują bieżący stan systemu lub wymagane działanie.
Nawigacje sterowania kamerą

Nawigacja tonowego wybierania numeru

Przełącza między sterowaniem kamery zdalnej a tonami DTMF.
JęzykJęzyk tekstu na ekranie i monitów głosowych.
Wstawka tekstowaOpcja określa, w jakiej odległości od krawędzi ekranu znajduje się tekst.