Obsługa kamery

System Icon pozwala na dostosowanie kamery w trakcie połączenie i zanim zostanie ono nawiązane. Aby uniemożliwić użytkownikom zdalnym dostosowywanie kamery lokalnej, administrator może wyłączyć opcję Zdalne sterowanie kamery lokalnej (domyślnie włączona) w menu Preferencje > Wideo. Aby uniemożliwić użytkownikom zdalnym używanie i konfigurację ustawień wstępnych kamery lokalnej, należy wyłączyć opcję Zdalne sterowanie kamery lokalnej lub Zdalne ustawianie wstępnych ustawień kamery.

 

Przesuń, nachyl, powiększ i wstępne ustawienia

    1. Za pomocą telefonu (lub na wyświetlaczu ekranu) wybierz kamerę, którą chcesz sterować:
> Dostosuj kamerę lokalną, gdy system nie jest w trakcie połączenia.
Dostosuj kamerę lokalną w trakcie połączenia. Wideo lokalne wyświetlane jest w oknie PIP.
Dostosuj kamerę zdalną.
    1. Dostosuj przesunięcie i nachylenie przy użyciu grupy czterech strzałek.
    2. Dostosuj powiększenie przy użyciu grupy dwóch strzałek.
    3. Wstępne ustawienie kamery to predefiniowana pozycja kamery powiązana z cyfrą. Wstępne ustawienia kamery pozwalają na szybką zmianę pozycji kamery w trakcie połączenia.

Aby zdefiniować wstępne ustawienie kamery do bieżącej pozycji kamery, naciśnij i przytrzymaj cyfrę, dopóki nie zostanie wyświetlony komunikat Zapisano wstępne ustawienia.

Aby przesunąć kamerą do wstępnie ustawionej lokalizacji, naciśnij cyfrę.

  1. Aby zakończyć sesję sterowania kamerą, wybierz ikonę Zakończ.