Icon 450: Inteligentne kadrowanie

System Lifesize Icon 450 oferuję funkcję inteligentnego kadrowania, która automatycznie ustawia kamerę tak, aby wszystkie osoby w pomieszczeniu były dobrze widoczne. Funkcja inteligentnego kadrowania jest wyłączona, dopóki proces kalibracji nie zostanie zakończony. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Kalibracja inteligentnego kadrowania .

Po zakończeniu kalibracji funkcja inteligentnego kadrowania jest aktywna tylko wtedy, gdy trwa połączenie.

Przycisk Kadrowanie jest domyślnie ustawiony na . Inteligentne kadrowanie można w dowolnym momencie wyłączyć, aby przejąć sterowanie kamerą. Podczas trwającego połączenia przeciągnij palcem w lewo i dotknij pozycji Kamera. Naciśnij przycisk Kadrowanie , aby włączyć lub wyłączyć inteligentne kadrowanie, Inteligentne kadrowanie pozostanie wyłączone, dopóki nie włączysz go ponownie lub do czasu nawiązania kolejnego połączenia. Po zakończeniu połączenia inteligentne kadrowanie zostanie ponownie włączone i będzie gotowe na następne połączenie.

Aby dowiedzieć się więcej, patrz Często zadawane pytania na temat inteligentnego kadrowania.