Icon 800: Wyjścia audio

DVI-IDźwięk odebrany z wejścia DVI-I jest wysyłany tylko do kamery lokalnej i zdalnej, jeśli wejście zostanie skonfigurowane jako główne lub strumień prezentacji.

Przykład: jeśli podłączysz DVR do DVI 3 i zmienisz wejście prezentacji tak, aby wykorzystywało DVI 3, zarówno dźwięk jak i wideo są przesyłane do kamery lokalnej i zdalnej.

Wejście linioweAnalogowe wejście liniowe jest zawsze włączone, dzięki czemu zostaje wyeliminowane wymaganie powiązywania wejścia liniowego z wejściem cyfrowym.

Przykład: jeśli podłączysz smartfon do wejścia liniowego systemu Icon i naciśniesz przycisk odtwarzania na smartfonie, dźwięk zostanie przesłany zarówno do kamery lokalnej jak i zdalnej.

Jeśli nie chcesz przesyłać dźwięku, musisz sterować dźwiękiem u źródła.

Po naciśnięciu przycisku wyłączenia wszystkie wejścia audio do systemu zostaną domyślnie wyłączone. Aby skonfigurować system tak, aby wyłączał tylko aktywny mikrofon, zaloguj się do konsoli sieci Web swojego systemu wideo i ustaw opcje Preferencje > Dźwięk > Wyłącz dźwięk w pozycji Mikrofon aktywny.

Domyślnie wbudowany procesor audio dla systemu Icon 800 steruje AEC, redukcją szumu i automatyczną kontrolą wzmocnienia. Aby użyć kontrolera zewnętrznego, włącz opcję Zintegrowane audio w obszarze Preferencje > Audio. Kiedy opcja Zintegrowane audio jest włączona, Mikrofon aktywny zostaje ustawiony domyślnie w pozycji Wejście liniowe.