Dołączanie do spotkania

Wybierz > , aby wyświetlić dostępne spotkania. Szczegóły dotyczące spotkania mogą obejmować godzinę rozpoczęcia, nazwę spotkania i opis. Połączenia wymagające kodu dostępu są oznaczone ikoną kłódki .

Statusem spotkania może być jeden z następujących wpisów:

Na żywoSpotkanie rozpoczęło się.
Na żywo za <liczba minut>Spotkanie rozpocznie się w ciągu 10 minut.
GotoweSpotkanie jest otwarte dla uczestników, ale nie ma jeszcze uczestników.
AktywneUczestnicy już dołączyli do spotkania.

Jeżeli wszystkie dostępne miejsca na aktywnym spotkaniu są zajęte, mostek nie przyjmuje nowych uczestników.

NiedostępneBrak zasobów.
ZajęteBrak wolnych portów, ponieważ konferencja jest pełna.

Wybierz wpis z listy, aby dołączyć do spotkania. Jeżeli spotkanie jeszcze się nie rozpoczęło, licznik wskazuje czas pozostały do rozpoczęcia spotkania. Możesz dołączyć do spotkania dziesięć minut przed godziną rozpoczęcia. Mostek połączy Cię automatycznie, kiedy spotkanie się rozpocznie.

Dołączanie do spotkania z kalendarza

  1. Systemy Lifesize Icon i Lifesize Phone HD, jeżeli są subskrybowane, odbierają listę spotkań na dwa kolejne dni. Wybierz kalendarzi przewiń do spotkania, w którym chcesz wziąć udział.
  2. Kliknij spotkanie, aby do niego dołączyć. Możesz dołączyć do spotkania do dziesięciu minut przed jego rozpoczęciem.

W chwili rozpoczęcia spotkania zostanie wyświetlone okno podręczne z powiadomieniem u wszystkich zaproszonych uczestników. Kliknij pozycję Tak , aby dołączyć do spotkania.

Dowiedz się więcej na temat powiadomień o spotkaniach i innych często zadawanych pytań dotyczących kalendarza.

Dowiedz się, jak zarządzać kalendarzami w Lifesize Cloud.