Połączenia wieloosobowe

W połączeniach wieloosobowych wideo złożone z zewnętrznej jednostki kontrolnej MCU jest wyświetlane na wyświetlaczach poszczególnych użytkowników. Wymagania dla połączeń wieloosobowych obejmują:

System Icon jest zintegrowany z UVC ClearSea i obsługiwaną jednostką kontrolną Lifesize MCU. Dowiedz się więcej.
System Icon jest podłączony do usługi Lifesize Cloud. Dowiedz się więcej.

Aby dodać uczestnika do trwającego połączenia, wybierz ikonę Dodaj. Użyj tego sposobu również, aby przełączyć użytkownika: po dodaniu uczestnika można opuścić połączenie bez jego zakańczania. Aby usunąć pojedynczego użytkownika, wybierz ikonę i uczestnika, którego chcesz usunąć.

Dla połączeń przychodzących dostępne są następujące opcje:

  • Kliknij przyciski Zakończ + Odpowiedz, aby zakończyć bieżące połączenie i odebrać połączenie przychodzące.
  • Kliknij przycisk Odpowiedz, aby dodać użytkownika do bieżącego połączenia.
  • Kliknij przycisk Ignoruj, aby zignorować dzwoniącego.

Jeśli system Icon ma powiązanego klienta Lifesize ClearSea Client, który jest aktywny i zarejestrowany w UVC ClearSea, można wybrać ikonę na kliencie, aby klient dołączył do połączenia. To działanie odłącza połączenie w systemie Icon.