Nawigacja i wyszukiwanie

System Icon przedstawia wpisy połączeń oraz inne dane systemowe na listach.

Przechodź pomiędzy danymi, używając pilota zgodnie z następującymi instrukcjami.

Przejdź w górę lub w dół listyNaciśnij ikonę , aby szybko przejść do góry lub na dół listy.

Pasek po prawej stronie listy przedstawia bieżącą pozycję użytkownika i sumę wpisów na liście.

Wyszukaj wpisy połączeńNaciśnij ikonę , aby otworzyć pole wyszukiwania i zlokalizować wpisy połączeń.

W miarę wybierania wartości lista jest filtrowana, aby wyświetlić każde słowo w nazwie wpisu, który rozpoczyna się od filtrowanego ciągu. Opcje pola wyszukiwania to m.in.:

  • Naciśnij ikonę , aby usunąć wartość w polu wyszukiwania.
  • Wybierz symbol #, który będzie oznaczał dowolną cyfrę.
  • Wybierz symbol , aby wstawić spację pomiędzy wpisami wyszukiwania, dzięki czemu możliwe będzie filtrowanie według wielu słów.

Po wybraniu języka rosyjskiego na język używany na wyświetlaczu systemu wideo, w trakcie wyszukiwania jest wykorzystywana cyrylica. Wybierz ikonę przy użyciu telefonu i abc przy użyciu pilota, aby wyświetlić alfabet łaciński.

Jeśli system Icon jest zintegrowany z UVC ClearSea, wybierz ikonę , aby wyszukać wszystkie wpisy UVC ClearSea, nie tylko wpisy w swojej grupie. Dodaj wpis globalny do swoich Ulubionych, aby uzyskać szybki dostęp. Gdy wprowadzasz ciąg wyszukiwania, wyniki są filtrowane tak, aby pasowały do dowolnego słowa w nazwie wpisu, które zaczyna się od ciągu filtra. Wpisy z katalogu globalnego są oznaczone ikoną .