Nawiązywanie połączenia

Nawiąż połączenie przy użyciu jednego z następujących sposobów:

Harmonogram Wybierz ikonę , aby wyświetlić nadchodzące połączenia, które zostały zaplanowane przez UVC Manager dla systemu wideo użytkownika. Szczegóły dotyczące połączenia mogą obejmować godzinę rozpoczęcia, nazwę, opis i uczestników. Połączenia wymagające kodu dostępu oznaczone są ikoną kłódki . Harmonogram wyświetla również okresy czasu, w których nie ma zaplanowanych połączeń.

Połączenie rozpoczyna się o zaplanowanej godzinie i jest nawiązywane automatycznie pomiędzy uczestnikami albo po tym jak jeden z nich lub większa ich liczba zaakceptuje zaproszenie.

Ulubione Wybierz ikony > , aby wyświetlić swoje ulubione. Wybierz wpis z listy, aby wybrać numer.

Pilot: Dodatkowe opcje obejmują Wybieranie zaawansowane i Usuń lub Usuń wszystko (aby zarządzać wpisami w Ulubionych).

Ostatnie połączenia Wybierz ikony > , aby wyświetlić ostatnio wybierane , odebrane lub nieodebrane połączenia. Wybierz wpis, aby wybrać numer.

Pilot: Dodatkowe opcje obejmują Wybieranie zaawansowane, Dodaj do ulubionych i Usuń lub Usuń wszystkie (aby zarządzać wpisami w Ostatnich połączeniach).

Lista Ostatnich połączeń ograniczona jest do 50 wpisów.

Katalog Wybierz ikony > , aby wyświetlić wpisy. Wybierz wpis, aby wybrać numer.

Pilot: Dodatkowe opcje obejmują Wybieranie zaawansowane i Dodaj do ulubionych.

Spotkania Wybierz ikony > , aby wyświetlić dostępne połączenia. Wybierz wpis, aby wybrać numer. Przeczytaj więcej na temat dołączenia do spotkania.
Klawiatura numeryczna Telefon: Wybierz ikony > , aby ręcznie wprowadzić informacje o połączeniu. Przy wprowadzaniu poszczególnych znaków, słyszalny jest odpowiedni dźwięk tonowego wybierania dla wartości od 0-9, # i *.

Wybierz abc, aby otworzyć klawiaturę w celu wprowadzenia znaków alfabetu. Wybierz znak shift , aby wprowadzić wielką literę. Wybierz znak shift dwukrotnie, aby włączyć opcję caps lock.

Dialer Pilot: Wybierz ikony > , aby ręcznie wprowadzić informacje o połączeniu. Przejdź do opcji zaawansowanych, aby wprowadzić znaki alfabetu lub wybrać przepustowość połączenia lub protokół. Lista dostępnych wartości przepustowości dostosowana jest do ustawienia maksymalnej wartości przepustowości, skonfigurowanej przez administratora. Podobnie, wyświetlane są tylko dostępne protokoły połączeń.

Ikona wideo oznacza, że trwa połączenie wideo. Ikona głosu oznacza połączenie głosowe. Wybierz ikonę , aby zakończyć połączenie.

Dostępne opcje połączeń zależne są także od aplikacji skonfigurowanych w danym środowisku. Przeczytaj więcej na temat integracji systemu Icon z innymi aplikacjami Lifesize.