Prezentacja

Wybierz ikonę Prezentacja , aby rozpocząć prezentację przed nawiązaniem połączenia lub w jego trakcie. Po podłączeniu laptopa do wejścia wideo w systemie, prezentacja rozpocznie się automatycznie i zostanie wyświetlona ikona . Aby zatrzymać prezentację, wybierz ikonę . Zatrzymanie prezentacji powoduje zakończenie aktywnego nagrywania.

Administratorzy mogą wyłączyć automatyczne prezentacje z menu Preferencje > System. Domyślnie opcja jest włączona.

Tylko system Icon 800: Wejście DVI, które funkcjonuje jako wejście prezentacji, jest oznaczone cyfrą w opcji Prezentacja. Aby zmienić wejście prezentacji, wybierz . Jako wejścia prezentacji można użyć dowolnego wejścia; wideo staje się wejściem dodatkowym, jeśli wejście główne zostało wybrane do prezentacji. Nie można wybrać tego samego wejścia dla źródła głównego i dodatkowego.

Jeżeli system wideo już odbiera prezentację, nie można podłączyć laptopa i rozpocząć swojej własnej prezentacji, zanim nie zatrzyma się bieżącej prezentacji dla wszystkich rozmówców. Ponadto, nie można przejąć kontroli nad zdalną prezentacją.

Układy

W trakcie połączenia wybierz jedną z następujących opcji układu:

Wejście prezentacji i wideo przesyłane od użytkownika zdalnego są wyświetlane obok siebie.
Zostają wyświetlone wejście prezentacji i wideo od wielu rozmówców. Ten układ jest dostępny przy połączeniach za pośrednictwem zintegrowanego mostka z poziomu opcji Spotkania . W przypadku mostków, które nie są zintegrowane, wybierz < lub >, aby wybrać układ.
Zostaje wyświetlone wejście prezentacji.
Zostaje wyświetlone wideo od użytkownika zdalnego.

Jeżeli połączenie wideo nie obsługuje jednoczesnego wyświetlania prezentacji i wideo, system wideo automatycznie przełącza wejścia główne i wejścia prezentacji, aby przesłać prezentację. Po stronie lokalnego użytkownika wyświetlane jest zarówno wejście kamery jak i prezentacji, a u zdalnego użytkownika tylko prezentacja.