Nagrywanie

Po skonfigurowaniu UVC Video Center w środowisku użytkownika można zainicjować nagranie w dowolnym momencie.

Aby wyświetlić statystykę wideo i audio strumienia nagrywania w trakcie nagrywania, wybierz ikonę przy użyciu telefonu lub ikony > przy użyciu pilota.

 

Nagrywanie w trakcie połączenia

Wybierz ikonę , aby rozpocząć nagrywanie w trakcie połączenia. Jeżeli system wyświetli odpowiedni komunikat, wprowadź ważny klucz nagrywania. Jeżeli kod będzie zgodny, nagrywanie rozpocznie się i zostanie wyświetlona ikona nagrywania.

Domyślnie, wszyscy rozmówcy są nagrywani. Aby nagrać tylko wideo lokalne lub zdalne, zmień domyślny układ nagrywania przy użyciu opcji Preferencje > Nagrywanie i przesyłanie strumieniowe.

Aby zatrzymać nagrywanie, zakończ połączenie lub prezentację lub wybierz ikonę .

Jeśli używasz Icon, który jest połączony z Cloud, możesz wybrać właściciela podczas rozpoczynania nagrywania. Dowiedz się więcej.

 

Nagrywanie poza połączeniem

  1. Wybierz .
  2. Wybierz jedną z dostępnych opcji nagrywania, aby rozpocząć sesję nagrywania:
Nagrywaj wejście z kamery.
Nagrywaj wejście z prezentacji.
Nagrywaj dwa strumienie: wejście z prezentacji i kamery.
Nagrywaj wejście z dwóch kamer. Wybierz ikonę lub , aby wybrać kamerę, która zapewnia wejście główne. Opcja ta jest dostępna tylko, jeżeli podłączone są dwie kamery.
  1. Wybierz ikonę , aby rozpocząć nagrywanie. Jeżeli system wyświetli odpowiedni komunikat, wprowadź ważny klucz nagrywania. Jeżeli kod będzie zgodny, nagrywanie rozpocznie się i zostanie wyświetlona ikona nagrywania.
  2. Opcjonalnie: Jeżeli nagrywasz wejście z kamery lub z prezentacji, wybierz ikonę , aby przełączyć wejście: na prezentację lub kamerę. Jeżeli nagrywasz dwa strumienie, wybierz ikonę , aby przełączyć pomiędzy nagrywaniem dwóch strumieni (prezentacji i kamery) i jednego strumienia (kamera).
  3. Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz ikonę .

UWAGA: Jeżeli połączenie zostało nawiązane lub prezentacja rozpoczęła się po rozpoczęciu nagrywania, możesz zatrzymać nagrywanie i sesję, kończąc połączenie lub prezentację.

 1. Aby zakończyć sesję nagrywania, wybierz odpowiednią opcję (w zależności od swojego wyboru w kroku 2):