Używanie telefonu Lifesize Phone HD

Dodano kilka szybkich gestów dla telefonu Lifesize Phone HD dołączonego do systemu Lifesize Icon. Aby możliwe było użycie tych gestów, musi być nawiązane połączenie.

• Dotknięcie ekranu dwoma palcami wyciszy lub włączy dźwięk

• Przeciągnięcie w górę dwoma palcami po jakimkolwiek ekranie zwiększy głośność o 10%

• Przeciągnięcie w dół dwoma palcami po jakimkolwiek ekranie zmniejszy głośność o 10%

• Przeciągnięcie trzema palcami i przytrzymanie ich na jakimkolwiek ekranie przesunie kamerę lokalną we wskazanym kierunku

• Dotknięcie jakiegokolwiek ekranu czterema palcami spowoduje przeniesienie do opcji systemowych

Dowiedz się więcej.

Klienci korzystający z usługi Lifesize Cloud, którzy posiadają telefon Lifesize Phone HD połączony z systemem Lifesize Icon 400|450|600|800, mogą z łatwością dostosowywać przyciski i strefy czasowe na ekranie głównym, korzystając z konsoli internetowej. 

Dowiedz się, jak to zrobić.