System w połączeniu

 

Ukryj tekst na ekranieWybierz przyciski Ukryj.

Aby ukryć tekst na ekranie i zapisać ustawienia, patrz Ustawienia połączeń > Ukryj lub pokaż interfejs użytkownika.

Wyłącz dźwiękNaciśnij ikonę , aby wyłączyć dźwięk dla użytkownika zdalnego. Po włączeniu opcji zostaje wyświetlona ikona . Jeśli dźwięk dla użytkowników zdalnych zostaje wyłączony, zostaje wyświetlona ikona .
Wycisz wideoWybierz ikony > , aby wyciszyć wideo dla użytkownika zdalnego. Po włączeniu opcji zostaje wyświetlona ikona .
Pokaż obraz w obrazieWybierz ikony > , aby w trakcie połączenia zostało pokazane wideo typu obraz w obrazie. Po włączeniu opcji zostaje wyświetlona ikona . To ustawienie obowiązuje w wielu połączeniach. Jeśli opcja zostanie włączona w trakcie połączenia, pozostanie włączona dla późniejszych połączeń.
Zmień układ połączenia i prezentacjiWybierz ikonę lub i przejdź do odpowiedniego układu. Ikona nie jest dostępna, jeśli połączenie ma tylko jeden dostępny układ. Dowiedz się więcej na temat zarządzania połączeniami hostowanymi przez jednostkę kontrolną MCU Lifesize i prezentacji.

Użytkownicy usługi Lifesize Cloud: układ można zmienić tylko jeśli prezentacja jest aktywna.

Przesuń kameryW trakcie połączenia wybierz ikonę , aby dostosować kamerę lokalną. Wybierz , aby dostosować kamerę użytkownika zdalnego. Dowiedz się więcej na temat sterowania kamerami.
Przełącz wejście kamery

(tylko systemy Icon 600 i 800)

Jeśli dwie kamery są podłączone w systemie Icon 600 lub 800, wybierz ikonę lub , aby przełączyć główne wejście kamery.

Wybranie ikony umożliwia dostosowanie bieżącej kamery:

  • Icon 600: Domyślnie jako wejście główne ustawiona jest kamera HD – kamera 1, a kamera DVI to kamera 2. Prezentacje nie są dostępne, jeżeli do systemu podłączone są dwie kamery.
  • Icon 800: Domyślnie DVI 1 to wejście główne.
Zmień wejście kamery

(tylko system Icon 800)

Jeśli podłączone są trzy urządzenia lub większa ich liczba, wybierz ikonę , aby zmienić wejście główne. Możesz wybrać dowolne wejście, od 1 do 4, na źródło główne lub dodatkowe.

Możesz również wybrać dowolne źródło wejścia, które będzie wyświetlane na wyświetlaczach głównych i dodatkowych, gdy połączenie się nie odbywa. Wybierz opcję Dwa w Preferencje > Wygląd > Fizyczne rozmieszczenie wyświetlaczy.

Użyj klawiatury numerycznejWybierz ikonę , aby wyświetlić klawiaturę numeryczną w celu wprowadzania tonowego.
Pokaż dane rozmówcyWybierz ikony > , aby wyświetlić szczegóły na temat rozmówcy, tj. nazwę i numer systemu, statystykę rozmów, tj. typ i protokół połączenia, godzinę połączenia i kierunek połączenia.
Pokaż dane nagrywaniaWybierz ikonę (lub ikony > za pomocą pilota) podczas nagrywania przy użyciu UVC Video Center, aby pokazać statystykę wideo i audio strumienia nagrywania.
Zakończ połączenieWybierz .

Domyślnie należy ręcznie odbierać bądź ignorować połączenia przychodzące. Administratorzy mogą ustawiać opcje Odbierz automatycznie i Wyłącz odbieranie automatyczne w opcjach Preferencje > Połączenia.

Dowiedz się więcej o ustawieniach połączeń i dostosowywaniu zachowań systemu.