Adaptive motion control

Funkcja Adaptive motion control minimalizuje problemy z wideo spowodowane przez niewielkie utraty pakietów i poprawia reprodukcję wideo. Jeżeli utracone pakiety stanowią 5% lub mniej funkcja ta eliminuje lub znacząco redukuje zmiany w obrazach. Funkcję tę można włączyć w Preferencje > Wideo > Adaptive Motion Control.