Balansowanie przepustowości wideo pomiędzy sygnałem głównym i prezentacją

Przydziel przepustowość do strumienia wejścia wideo prezentacji w formie procentu całkowitej przepływności, dostępnej dla strumieni wideo w menu Preferencje > Wideo > Przepustowość wideo prezentacji. Wartość domyślna to 20%.

UWAGA: Przed rozpoczęciem rozmowy dostosuj to ustawienie. Zmiana tych ustawień podczas połączeń nie będzie miała żadnego efektu.

Procent ten ma zastosowanie do podstawowego strumienia wideo prezentacji, zazwyczaj jest to laptop podłączony do kodeku. System alokuje przepustowość w oparciu o wybrane opcje jedynie, jeżeli system przesyła obrazy wideo podczas prezentacji. Rozważ alokowanie większego procentu podstawowego strumienia wideo prezentacji, jeżeli prezentacja wideo zawiera ruch. Na przykład: pokaz slajdów zawierający kilka animacji lub wideo przesyłane z odtwarzacza DVD.

W przypadku stosowania domyślnej przepustowości dla połączeń (1152 kb/s) domyślnej przepustowości wideo dla prezentacji (20%), domyślna transmitowana rozdzielczość prezentacji wynosi 1920 x 1080p5.

Aby zwiększyć częstotliwość klatkowania strumienia prezentacji, należy zwiększyć przepustowość połączenia i prezentacji. Przykładowo, jeśli opcję ustawiono w pozycji Przepustowość wideo prezentacji na 50% przy połączeniu 2500 kb/s, prezentacja będzie obsługiwać rozdzielczość 1080p30. Jeżeli w czasie prezentacji włączone jest nagrywanie, domyślna rozdzielczość wynosi 1920 x 1080p15.