Sterowanie użyciem kamery przez użytkowników zdalnych

Aby nie dopuścić do sterowania lokalną kamerą przez użytkowników w zdalnej lokalizacji, w tym do konfigurowania i korzystania z predefiniowanych ustawień kamery, wybierz wartość Wyłączono dla opcji Preferencje > Wideo > Zdalna kontrolna lokalnej kamery.

Jeżeli włączona jestZdalna kontrola lokalnej kamery, możesz wciąż uniemożliwić zdalnym użytkownikom konfigurowanie i korzystanie z lokalnej kamery, jeżeli wyłączysz Zdalne ustawianie predefiniowanych ustawień kamery i Zdalne przesunięcie do predefiniowanych ustawień kamery.