Włączanie opcji CEC

Funkcja CEC (Consumer Electronics Control) pozwala pewnym urządzeniom HDMI na sterowanie sobą wzajemnie, gdy pojawia się taka potrzeba. Włącz funkcję CEC i skonfiguruj ustawienia uśpienia w menu Preferencje > Wideo.

Jeśli wyświetlacz nie przechodzi w stan uśpienia, gdy dzieje się tak w przypadku systemu wideo Lifesize Icon, funkcja CEC jest niezgodna z wyświetlaczem.

Jeśli połączenie przychodzące wybudza system wideo w trybie uśpienia, sprawdź, czy wyświetlacz zostaje wybudzony w czasie, który jest uzasadniony. Jeśli tak się nie dzieje, wyświetlacz prawdopodobnie wymaga zbyt wiele czasu na uruchomienie, by funkcja CEC mogła się przydać.

W scenariuszach takich jak te przykłady rozważ użycie głośników analogowych zamiast głośników wyświetlacza.