Zarządzanie energią wyświetlacza

Funkcja DPMS (system zarządzania zasilaniem ekranu) umożliwia kontrolowanie poziomu energii wyświetlaczy HDMI i DVI spełniających wymagania, bez konieczności naciskania przycisków na wyświetlaczu lub korzystania z opcji pilota.

DPMS działa w oparciu o cztery następujące stany oszczędzania energii:

 • włączone
 • uśpienie
 • wstrzymanie
 • aktywne wyłączanie

Po włączeniu funkcji kontroli DPMS za pomocą opcji Preferencje >Wideo >Wyświetlacz wideo, system Icon próbuje zarządzać stanem oszczędzania energii wyświetlacza. Ustaw tryb DPMS na jedną z następujących wartości:

WłączoneZawsze próbuje wyłączyć wyświetlacz.
WyłączoneNigdy nie próbuje wyłączyć wyświetlacza.
AutomatycznePróbuje wyłączyć wyświetlacz, jeśli wskazuje on na obsługę stanów oszczędzania energii dla uśpienia lub zawieszenia.
InteligentnePróbuje wyłączyć monitor, jeśli wskazuje on na obsługę stanów uśpienia, zawieszenia lub aktywnego wyłączenia.

Aby sprawdzić, czy twój monitor obsługuję funkcję DPMS wykonaj poniższe kroki:

 1. Wyłącz CEC.
 2. Ustaw opcję Tryb DPMS w pozycji Wł..
 3. Wprowadź system Icon w tryb uśpienia.
 4. Jeśli wyświetlacz nie wyłącza się, oznacza to, że funkcja DPMS nie jest obsługiwana. Ustaw Tryb DPMS w pozycji Wył..
 5. Jeśli wyświetlacz w końcu się wyłączy, wybudź system Icon.
 6. Jeśli wyświetlacz włączy się, oznacza to, że funkcja DPMS jest obsługiwana. Zostaw włączoną funkcję DPMS.
 7. Jeśli wyświetlacz nie włączy się, spróbuj kombinacji CEC i DPMS, aby kontrolować stan oszczędzania energii wyświetlacza: użyj funkcji CEC do wybudzenia wyświetlacza oraz DPMS, aby wprowadzić wyświetlacz w tryb uśpienia.