Rozwiązanie umożliwi większej liczbie pracowników łatwą współpracę za pośrednictwem wideo w wielu lokalizacjach w firmach o mieszanych środowiskach komunikacyjnych

Avaya ogłosiła dziś zawarcie umowy z Lifesize Communications w celu ustanowienia interoperacyjności między platformą ujednoliconej komunikacji (UC) Avaya Aura™ a systemami wideokonferencyjnymi Lifesize HD. Połączone rozwiązania umożliwią wdrożenie na szeroką skalę wideokonferencji HD z wysoką jakością i elastycznością systemów wideo Lifesize oraz możliwościami scentralizowanego zarządzania i kontroli Avaya Aura.

Korzystając z Avaya Aura opartej na protokole SIP, przedsiębiorstwa będą mogły dystrybuować funkcje wideokonferencji w wielu lokalizacjach w firmach ze środowiskami różnych dostawców. Pracownicy będą mogli łatwo współpracować ze sobą za pośrednictwem wideo — niezależnie od systemu komunikacji obsługującego ich konkretną lokalizację. Dział IT będzie korzystał z niskiego wykorzystania przepustowości, usprawnionego zarządzania i niższych kosztów dzięki kierowaniu wideo przez swoją sieć wewnętrzną.

„Ponieważ środowiska pracy stają się coraz bardziej rozproszone, komunikacja wideo zapewnia wyjątkową zdolność łączenia zespołów i umożliwia efektywną współpracę w ramach spójnego, zunifikowanego doświadczenia komunikacyjnego” — powiedział Alan Baratz, starszy wiceprezes i prezes ds. globalnych rozwiązań komunikacyjnych w firmie Avaya. „Współpraca firmy Avaya z Lifesize Communications i innymi podmiotami pomoże firmom w łatwiejszym i bardziej ekonomicznym wdrażaniu materiałów wideo dla pracowników na wszystkich poziomach ich organizacji”.

„Wiodąca pozycja firmy Avaya w przedsiębiorstwach i sprawdzone rozwiązania wideo HD Lifesize to idealne połączenie dla organizacji, które chcą łatwo i na szeroką skalę wdrażać komunikację wideo wysokiej jakości, aby zasadniczo usprawnić swoją działalność” — powiedział Craig Malloy, dyrektor generalny Lifesize Communications. „Interoperacyjność z Avaya to kolejny krok naprzód w realizacji obietnic komunikacji wideo dla każdego i wszędzie”.

Organizacje, które chcą mieć wybór wideo w dowolnym miejscu, skorzystają z powstałego rozwiązania. Wideo HD Lifesize można łatwo wdrożyć i jest ekonomicznym rozwiązaniem zapewniającym doskonałą jakość HD podczas wideokonferencji w małych lub dużych grupach. Avaya Aura umożliwia scentralizowane wdrażanie aplikacji audio, wideo i internetowych w wielu lokalizacjach, a także tworzenie „profili aplikacji” w oparciu o potrzeby pracowników.

Firmy będą mogły szerzej rozszerzyć dostęp do wideokonferencji na tych indywidualnych pracowników lub zespoły, które są umiarkowanie lub wysoce zespołowe, zwiększając w ten sposób swoją produktywność i korzystając z niskiego całkowitego kosztu posiadania. Ponadto dzięki Avaya Aura organizacje mogą uzyskać oszczędności w sieci i zwiększyć kontrolę, łącząc audio i wideo w jednej sieci oraz ustanawiając zasady zarządzania przepustowością uwzględniające sieć, aby kontrolować wykorzystanie i zapewniać użytkownikom wysoką jakość.

Lifesize jest Platynowym członkiem programu Avaya DevConnect — inicjatywy mającej na celu opracowywanie, wprowadzanie na rynek i sprzedaż innowacyjnych produktów innych firm, które współpracują z technologią Avaya i zwiększają wartość inwestycji firmy w jej sieć. W ramach programu produkty przechodzą rygorystyczne testy zgodności przeprowadzane przez zespół inżynierów Avaya. Dzięki temu firmy mogą śmiało dodawać do swoich sieci najlepsze w swojej klasie funkcje bez konieczności wymiany istniejącej infrastruktury — przyspiesza to wdrażanie nowych aplikacji i zmniejsza zarówno złożoność sieci, jak i koszty wdrożenia.

Według raportu Frost and Sullivan World Videoconferencing Endpoints Market Report z 2010 r., łączne przychody ze światowego rynku punktów końcowych do wideokonferencji osiągnęły w 1.25 r. szacunkową wartość 2009 miliarda USD.*
 
„Ponieważ wideo jest coraz częściej włączane do większych pakietów komunikacyjnych przedsiębiorstw, w dużej mierze przechodzi od rozwiązania punktowego do zintegrowanej współpracy” — powiedział Roopam Jain, główny analityk Frost and Sullivan. „Co więcej, masowe przyjęcie wideo nastąpi w dużej mierze dzięki zintegrowanym aplikacjom i ujednoliconym rozwiązaniom komunikacyjnym”.

*Źródło: Raport 2010 Frost and Sullivan World Videoconferencing Endpoint Market Report*

O Avaya

Avaya jest światowym liderem w dziedzinie systemów komunikacji dla przedsiębiorstw. Firma zapewnia ujednoliconą komunikację, centra kontaktowe i powiązane usługi bezpośrednio i za pośrednictwem swoich partnerów dystrybucyjnych dla wiodących firm i organizacji na całym świecie. Przedsiębiorstwa każdej wielkości polegają na Avaya w zakresie najnowocześniejszej komunikacji, która poprawia wydajność, współpracę, obsługę klienta i konkurencyjność. Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić http://www.avaya.com.

Informacje o Lifesize Communications

Lifesize Communications to światowy lider w dziedzinie komunikacji wideo wysokiej rozdzielczości i teleobecności. Firma Lifesize, założona przez weteranów branży w 2003 r., była pionierem komunikacji wideo w wysokiej rozdzielczości, aby komunikacja na odległość była tak naturalna i skuteczna, jak przebywanie w tym samym pokoju, dla każdego i w dowolnym miejscu. Lifesize stał się oddziałem firmy Logitech (Nasdaq: LOGI) (SIX: LOGN) w grudniu 2009 r., dzieląc się wizją, że wszędzie tam, gdzie jest głos, powinno być wideo. Więcej informacji o Lifesize można znaleźć na stronie http://www.lifesize.com.

# # #