Pionierzy branży radykalnie poprawią produktywność organizacji dzięki wielouczestnikowym konferencjom w wysokiej rozdzielczości i zaawansowanej obsłudze bramek

Lifesize®, firma zajmująca się komunikacją wideo w wysokiej rozdzielczości, oraz RADVISION (Nasdaq: RVSN), wiodący dostawca infrastruktury sieci wideo i narzędzi deweloperskich do ujednoliconej komunikacji wizualnej przez IP, 3G i powstające sieci nowej generacji, ogłosili dziś współpracę w celu wzmocnienia interoperacyjności między ich odpowiednimi liniami produktów. Dzięki tej wspólnej inicjatywie Lifesize i RADVISION zapewnią organizacjom rozproszonym radykalną poprawę produktywności dzięki wieloosobowym konferencjom w wysokiej rozdzielczości i zaawansowanej obsłudze bramek.

Partnerstwo branżowe zapewni bezproblemową integrację między flagowym produktem Lifesize, Lifesize® Room™ — produktem do komunikacji wideo wysokiej rozdzielczości, który zapewnia krystalicznie czysty obraz i dźwięk o wysokiej wierności — oraz niedawno wydanym przez firmę RADVISION urządzeniem SCOPIA v.5 Multipoint Control Unit (MCU), które zapewnić wielouczestnikom wideo w wysokiej rozdzielczości (HD) i dźwięk o wysokiej wierności w nadchodzącej aktualizacji oprogramowania. Lifesize i RADVISION wspólnie demonstrują znaczenie wprowadzenia wideo wysokiej rozdzielczości – pioniera rynkowego Lifesize – do konferencji z udziałem wielu uczestników oraz wpływu, jaki ma to na przejście branży w kierunku technologii nowej generacji.

„Komunikacja wideo w wysokiej rozdzielczości oferuje klientom znacznie bogatsze wrażenia z prowadzenia konferencji niż tradycyjna oferta w standardowej rozdzielczości. Rewolucyjne produkty, takie jak Lifesize Room, już zmieniły krajobraz naszej branży” — powiedział Boaz Raviv, dyrektor generalny RADVISION. „W połączeniu z wiodącymi na rynku mikrokontrolerami i bramami firmy RADVISION, klienci będą mieli dostęp do kompletnego rozwiązania wysokiej rozdzielczości, od punktów końcowych po infrastrukturę i bramy, aż po mosty do innych sieci i urządzeń. Cieszymy się, że możemy współpracować z liderem w dziedzinie wideo wysokiej rozdzielczości i zapewnić platformę komunikacyjną, która w pełni obsługuje linię produktów Lifesize”.

„Cieszymy się, że możemy współpracować z liderem rynku, takim jak RADVISION, w zakresie kształtowania przyszłości komunikacji wideo wysokiej rozdzielczości” — powiedział Craig Malloy, dyrektor generalny Lifesize. „Klienci Lifesize wykazali duże zainteresowanie wielopunktowymi konferencjami w wysokiej rozdzielczości, dlatego cieszymy się na współpracę z RADVISION w zakresie produktów i inicjatyw, które przyniosą korzyści naszym wspólnym klientom, jednocześnie wzmacniając naszą pozycję lidera w branży”.

O RADVISION

RADVISION (Nasdaq: RVSN) jest wiodącym w branży dostawcą sprawdzonych na rynku produktów i technologii do ujednoliconej komunikacji wizualnej w sieciach IP i 3G. Dzięki kompletnemu zestawowi opartej na standardach infrastruktury sieci wideo i zestawom narzędzi deweloperskich do komunikacji głosowej, wideo, danych i komunikacji bezprzewodowej, RADVISION napędza ewolucję ujednoliconej komunikacji, łącząc moc wideo, głosu, danych i łączności bezprzewodowej – dla systemów wideokonferencyjnych wysokiej rozdzielczości, innowacyjne konwergentne usługi mobilne oraz wysoce skalowalne platformy stacjonarne obsługujące wideo w sieciach IP, 3G i powstających sieciach nowej generacji. Więcej informacji o RADVISION można znaleźć na stronie www.radvision.com.

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które są obarczone ryzykiem i niepewnością. Czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą znacznie różnić się od tych stwierdzeń dotyczących przyszłości, obejmują między innymi ogólne warunki biznesowe w branży, zmiany popytu na produkty, terminy i kwoty lub anulowanie zamówień oraz inne rodzaje ryzyka wyszczególnione w czasie do czasu w dokumentach RADVISION składanych w Komisji Papierów Wartościowych, w tym w raporcie rocznym RADVISION na formularzu 20-F. Dokumenty te zawierają i identyfikują inne ważne czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od tych zawartych w naszych prognozach lub stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Ostrzega się akcjonariuszy i innych czytelników, aby nie pokładali nadmiernego zaufania w tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które są aktualne wyłącznie w dniu ich sporządzenia. Nie zobowiązujemy się do publicznego aktualizowania ani korygowania jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości.