spis treści

Co to jest?
Domyślnie agenci są teraz powiadamiani za pomocą powiadomienia dźwiękowego i wizualnego, gdy otrzymają ofertę interakcji głosowej, SMS-a lub czatu, jeśli ich sesja Skylight nie jest w centrum uwagi okna przeglądarki. Zapobiega to przegapieniu przez agentów oferty interakcji, jeśli opuszczą sesję Skylight. Agenci mają możliwość wyłączenia powiadomień w menu Preferencje w globalnej stopce.

Kluczowe korzyści
Ta funkcja rozwiązuje problem braku interakcji agentów, co jest najważniejsze w przypadku kanałów innych niż głosowe, takich jak natywny czat, który nie zapewnia powiadomienia dźwiękowego podobnego do głosu. Korzyści obejmują:

  • Ulepszona umowa SLA
  • Zmniejsz liczbę pominiętych interakcji
  • Czas reakcji partnera
  • Warto wiedzieć

Pamiętaj, że powiadomienia wizualne nie są obsługiwane w następujących okolicznościach:

  • Gdy Skylight jest osadzony w systemie innej firmy, takim jak Salesforce Service Cloud lub Zendesk Support
  • Podczas korzystania z przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer 11

w Akcji
Menedżer produktu Serenova, Robert Foley, demonstruje dwie nowe funkcje agenta w CxEngage. „Powiadomienia wizualne i dźwiękowe” ostrzegają agentów o nowych interakcjach z klientami. Funkcja „Kopiuj transkrypcje czatu” umożliwia agentom łatwe kopiowanie i wklejanie transkrypcji do wiadomości e-mail, CRM itp.