spis treści

Co to jest?

Dzienniki debugowania przepływu podstawowego dodają nową notację migawki do stanu interakcji w dzienniku i udostępniają stronę zawierającą informacje podsumowujące interakcję, które obejmują wszystkie zdarzenia używane przez raportowanie, a także wszelkie dzienniki migawek.

Główne zalety:

Administratorzy mogą teraz uzyskiwać dostęp do dzienników debugowania przepływu na stronie Dzienniki debugowania przepływu. Notacja przepływu dziennika debugowania może debugować całe środowiska przepływu lub określone zmienne w określonych gałęziach przepływu. Dzienniki debugowania przepływu umożliwiają lepszy wgląd w etapy przepływu, czas interakcji i podsumowanie informacji o trasie dla użytkowników tworzących lub edytujących przepływy.

Dobrze wiedzieć:

Znajdź nową stronę Dzienniki debugowania przepływu w interfejsie konfiguracji w obszarze Przepływy > Dzienniki debugowania przepływu. Nową notację dziennika debugowania można znaleźć w interfejsie edycji przepływu w obszarze Wymiana danych.