spis treści

Co to jest?
Notacja przepływu Click to Dial została zaktualizowana, aby obsługiwać wybieranie numeru z dodatkowymi typami punktów końcowych, w tym SIP i WebRTC. Umożliwia to wykorzystanie innych dostawców SIP do kierowania ruchu typu „click to dial” zamiast bezpośredniego korzystania z sieci PSTN. Aby wykorzystać tę możliwość, należy dostosować przepływ „kliknij, aby wybrać”, aby przekonwertować wybierany numer na punkt końcowy sip przed przekazaniem go do przepływu „kliknij, aby wybrać”.

Zaktualizowano również nazwę i kolejność parametrów wejściowych funkcji Kliknij, aby wybrać numer, aby ułatwić korzystanie z niej. Na przykład parametry są teraz zorganizowane tak, aby podążały za sekwencją zdarzeń wywołania, a niektóre zostały przemianowane, aby wyjaśnić ich przeznaczenie. The Odniesienie do projektanta przepływu i Kliknij, aby wybrać numer tematy zostały zaktualizowane o nowe szczegóły.

Kluczowe korzyści
Łatwiejszy w użyciu
Obsługuje więcej wychodzących punktów końcowych dla przypadków użycia funkcji „kliknij, aby wybrać numer”.

Warto wiedzieć
Dzięki dodatkowym dostosowaniom w przepływie możesz teraz kierować ruch PSTN za pomocą kliknięcia w celu wybrania numeru przez innego dostawcę SIP