spis treści

Co to jest?
W raportach historycznych wprowadzono następujące aktualizacje:

Zaplanowane raporty

Wiersze tematu wiadomości e-mail można dostosować w polu Tytuł.

W treści wiadomości dostępne jest formatowanie tekstu sformatowanego, w tym: rodzina czcionek, rozmiar czcionki, kolor tekstu, kolor tła, pogrubienie, kursywa i wyrównanie.

Do powiadomienia można dodać wiele pulpitów nawigacyjnych.

Szczegóły raportu dla zaplanowanych i wyeksportowanych raportów

Do wyeksportowanego lub przesłanego e-mailem raportu można dołączyć szczegóły pulpitu nawigacyjnego lub raportu. Szczegóły obejmują: nazwę kolekcji, nazwę widżetu (dashlet), znacznik czasu i zastosowane filtry.

Kluczowe korzyści
Użytkownicy mają teraz możliwość podania opisu, a także dodatkowych szczegółów wraz z zaplanowanymi raportami.