spis treści

Co to jest?
Zapewnia agentom możliwość przenoszenia interakcji niegłosowych z Facebook Messenger, natywnego czatu, SMS-ów i e-maili w pakiecie produktów Skylight. W razie potrzeby agent może przenieść interakcję z Facebooka, SMS-a lub czatu do innej kolejki.

Kluczowe korzyści
Funkcja transferu niegłosowego umożliwia agentom przeniesienie interakcji do najbardziej odpowiedniej kolejki. Historia interakcji i wszelkie powiązane transkrypcje wiadomości śledzą interakcję, więc ktokolwiek pracuje nad żądaniem jako następny, będzie miał pełny kontekst interakcji. Zapewniając pełny kontekst interakcji z klientem, agenci mogą dostarczać szybsze i dokładniejsze rozwiązania.

Warto wiedzieć
Funkcja transferu niegłosowego jest dostępna dla wiadomości na Facebooku, czatu natywnego, SMS-ów i interakcji e-mail w pakiecie produktów Skylight. Agenci, którzy akceptują przeniesione interakcje, mogą zobaczyć całą transkrypcję wiadomości w głównym obszarze zawartości.

Kluczowe linki
Pomoc on-line