spis treści

Co to jest?
Dane zgodności w czasie rzeczywistym (RTA): Pobiera informacje o stanie agenta, których systemy WFO innych firm mogą używać do monitorowania przestrzegania harmonogramu w czasie rzeczywistym. Podczas gdy Historyczne interwały danych WFM pobierają statystyki kolejek agentów w odstępach 15-minutowych, które systemy WFO innych firm mogą wykorzystać do planowania siły roboczej i prognozowania liczby połączeń.

Kluczowe korzyści
Dostarcza danych w czasie rzeczywistym do analizy przestrzegania harmonogramu agentów, aby umożliwić wgląd w dostępność poszczególnych agentów i ogólną dostępność pracowników. Opracowanie tych punktów końcowych API poprawia dokładność prognoz i planów, dostarczając rzeczywiste statystyki do oceny odchyleń prognoz i planów.

Warto wiedzieć
Aby uzyskać dostęp do tych interfejsów API, wymagane są uprawnienia WFM_RTA i WFM Historical. Interfejsy API obsługują uwierzytelnianie podstawowe i token uwierzytelniania.

Kluczowe linki