spis treści

Co to jest?
Dostępne są dwa nowe standardowe raporty dotyczące obecności agentów:

  • Podsumowanie przyczyny obecności agenta: Wyświetla listę każdego agenta, który zalogował się w danym zakresie dat, wraz z łącznym czasem, przez który wybrali określony kod przyczyny. Możesz na przykład zobaczyć całkowity czas, przez który agenci byli w stanie wstrzymania, ponieważ odrzucili oferty pracy.
  • Szczegóły przyczyny obecności agenta: Wyświetla listę przypadków, w których agenci zmieniają przyczynę obecności, oraz łączny czas, w którym mieli wybraną przyczynę. Możesz na przykład zobaczyć, czy agenci byli w stanie wstrzymania, ponieważ odrzucili ofertę pracy

Kluczowe korzyści
Zawiera podsumowanie i szczegóły dostępności agentów w danym okresie czasu (okres zarządzany przez przełożonego).

Warto wiedzieć
Kiedy agent odrzuca ofertę pracy i przechodzi w stan Wstrzymany, raport pokazuje dwa wiersze dla tego samego stanu Wstrzymany. Jeden wiersz podaje 1 sekundę (0:00:00:01). Drugi wiersz przedstawia pozostały czas stanu wstrzymania. Rozwiązanie zostanie omówione w przyszłej wersji.

Kluczowe linki
Raport podsumowujący przyczynę obecności agenta
Szczegółowy raport powodu obecności agenta