spis treści

Co to jest?

Przełożeni, administratorzy i menedżerowie ds. jakości potrzebują łatwego sposobu filtrowania użytkowników, zasobów i encji związanych z grupami na przewijanych listach, aby mogli zawęzić listę użytkowników, których chcą wybrać, i wykonywać na nich działania, zamiast przewijać całą listę. Ta funkcja umożliwia menedżerom i przełożonym szybkie wprowadzanie zmian w użytkownikach, przydziałach zasobów i grupach za pomocą funkcji szybkiego wyszukiwania.

Główne zalety:

  • Umożliwiaj menedżerom i przełożonym szybkie wprowadzanie zmian w użytkownikach, przydziałach zasobów i grupach za pomocą funkcji szybkiego wyszukiwania.
  • Z łatwością rozszerzaj (powiększaj i minimalizuj) modalny rozmiar ekranu, aby użytkownicy mogli łatwo przeglądać listy użytkowników. Jest to ważne dla użytkowników zarządzających dużymi listami użytkowników/grup.
  • Oszczędzaj czas przełożonych i menedżerów i zapobiegaj przewijaniu dużej liczby użytkowników w celu wykonywania prostych czynności w interfejsie użytkownika.