spis treści

Co to jest?
Porzucenia IVR przez osoby trzecie są teraz widoczne w raportach historycznych. Ta statystyka mierzy liczbę interakcji, które zakończyły się rozłączeniem w IVR innej firmy. Porzucenia IVR przez osoby trzecie są teraz również widoczne w raportach Podsumowanie interakcji i Podsumowanie interakcji według przepływu.

Kluczowe korzyści
Większa szczegółowość porzuceń i możliwość zgłaszania porzuceń IVR stron trzecich.