spis treści

Co to jest?
Dostępne są teraz następujące miary i atrybuty na potrzeby sytuacji, w których osoba trzecia otrzymuje przekazaną interakcję lub zostaje dodana jako uczestnik interakcji.

  • Liczba stron trzecich (tylko dane historyczne): Liczba interakcji, w których jedna trzecia
  • strona zostanie dodana jako uczestnik lub zostanie przeniesiona interakcja.
  • Typ innej firmy (tylko dane historyczne): Typ rozszerzenia innej firmy — na przykład SIP lub PSTN.
  • Wartość rozszerzenia innej firmy (tylko dane historyczne): Typ rozszerzenia — na przykład SIP lub PSTN.
  • Czas osoby trzeciej (tylko dane historyczne): Czas, jaki klient spędza na rozmowie z osobą trzecią.

Raportowanie osób trzecich jest zawarte w nowe raporty dotyczące segmentów interakcji.

Kluczowe korzyści
Raportowanie obejmuje teraz interakcję po jej przeniesieniu na stronę trzecią.

Kluczowe linki
Raportowanie osób trzecich jest zawarte w nowe raporty dotyczące segmentów interakcji.