spis treści

Zaktualizowaliśmy Oddział wydarzenia notację w programie Flow Designer, aby włączyć opcjonalny rzut sygnału. Możesz teraz zaprojektować swoje przepływy tak, aby obejmowały wiele wyjść i wysłany sygnał z gałęzi zdarzeń po zainicjowaniu połowów gałęzi. Przechwycenia gałęzi zdarzeń są inicjowane przed wysłaniem opcjonalnego sygnału wyjściowego.