spis treści

Co to jest?
Nowa notacja przepływu o nazwie SFDXE Upload Attachment umożliwia przesyłanie plików do obiektu Salesforce jako załącznik. Na przykład nagranie dźwiękowe można dołączyć do tropu lub sprawy. Ta nowa notacja wymiany danych zawiera konfigurowalne parametry określające typ i nazwę przesyłanego pliku.

Kluczowe korzyści
Możliwość przesyłania plików binarnych dostępnych za pośrednictwem publicznych adresów URL do rekordów w Salesforce z przepływu.

Warto wiedzieć
Chociaż ta funkcja została opracowana przede wszystkim w celu umożliwienia przesyłania nagrań do Salesforce w celu spełnienia wymagań dotyczących przesyłania do potencjalnego klienta, można ją wykorzystać do przesyłania dowolnego pliku, do którego przepływ ma dostęp za pośrednictwem publicznie dostępnego adresu URL.

Kluczowe linki
Odniesienie do projektanta przepływu