spis treści

Przewodnik po strumieniowaniu i nagrywaniu Lifesize

Spotkanie twarzą w twarz znacznie przewyższa efekt konferencji audio lub wątku e-mailowego. Wykonujemy wiele zadań podczas konferencji audio i usuwamy e-maile, ale słuchamy bardziej aktywnie i zachowujemy więcej informacji, gdy łączymy się twarzą w twarz. I chociaż wideokonferencje zawsze były doskonałym narzędziem do współpracy podczas spotkań, ich skalowanie do bardzo dużej publiczności zawsze stanowiło wyzwanie ??? zarówno pod względem wymagań sieciowych, jak i, cóż, planowania.

Kiedy wiadomość musi zostać wysłuchana przez całą firmę lub przechwycona do późniejszego wykorzystania, musisz poszukać rozwiązania wideo z możliwością przesyłania strumieniowego, nagrywania i udostępniania rozmów wideo dużej grupie odbiorców.

W tym przewodniku przyjrzymy się niektórym sposobom, w jaki strumieniowe przesyłanie wideo i nagrywanie wideo na zawsze zmienią Twój sposób pracy, w tym:

  • Rekrutacja i szkolenie najlepszych z najlepszych
  • Poprawa dzielenia się wiedzą wideo
  • Rozszerzenie wiadomości dla wszystkich
  • Pokonywanie ograniczeń stref czasowych
  • Prowadzenie pełnego rejestru na przechowanie
  • Wykorzystanie nagrywania do czegoś więcej niż tylko spotkań