Funkcje administratora

Aby skonfigurować urządzenie Lifesize Share i korzystać z niego, należy dodać do białej listy wpis *.lifesizeshare.comi zachować otwarty port TCP 22. 

Wstępna konfiguracja urządzenia Lifesize Share — przewodowa

 1. Podłącz urządzenie do kabla HDMI oraz do portu HDMI systemu do pomieszczeń lub wyświetlacza.
 2. Podłącz kabel sieciowy do portu sieciowego oznaczonego symbolem LAN z tyłu urządzenia. Podłącz drugi koniec kabla sieciowego do portu sieciowego. Jeśli port ma wyłączoną funkcję DHCP, urządzenie przechodzi w tryb konserwacji. Można wtedy połączyć się z siecią Wi-Fi w celu dokończenia rejestracji. Patrz Wstępna konfiguracja urządzenia Lifesize Share — bezprzewodowa.
 3. Podłącz kabel zasilania do gniazda zasilania z tyłu urządzenia, a następnie podłącz zasilacz do źródła prądu.
 4. Włącz wyświetlacz, otwórz przeglądarkę internetową na komputerze i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 5. Jeśli masz już konto Lifesize Share, przejdź od razu do punktu 6. Jeśli jest to pierwsze urządzenie i nie masz konta Lifesize Share, kliknij przycisk Zarejestruj się, aby rozpocząć proces rejestracji konta Lifesize Share.
  1. Wprowadź swój adres e-mail i hasło.
  2. Kliknij przycisk Zarejestruj się. Na podany wcześniej adres e-mail zostanie wysłana wiadomość.
  3. Wprowadź kod weryfikacyjny otrzymany w wiadomości e-mail.
  4. Kliknij przycisk Potwierdź konto.
  5. Wprowadź nazwę konta. Na przykład lifesizeshare.com. Jest to adres URL umożliwiający dostęp do urządzenia.
  6. Opcjonalnie: Wprowadź rekord CNAME.
  7. Kliknij przycisk Zapisz. Ustawienia konta można zmienić, klikając przycisk Ustawienia administratora na stronie listy urządzeń.
 6. Wprowadź nazwę swojego urządzenia i kliknij przycisk Zapisz. Lifesize zaleca, aby nadawać urządzeniu Lifesize Share taką samą nazwę, jak nazwa pomieszczenia. Urządzenie jest teraz zarejestrowane. Kliknij przycisk Modyfikuj ustawienia, aby skonfigurować ustawienia urządzenia, lub kliknij przycisk Kontynuuj, aby uruchomić urządzenie.

UWAGA: Podczas początkowej konfiguracji w lewym górnym rogu wyświetlany jest adres IP oraz numer seryjny urządzenia Lifesize Share. Po jego zarejestrowaniu wyświetlana jest nazwa urządzenia i nazwa konta.

Wstępna konfiguracja urządzenia Lifesize Share — bezprzewodowa

 1. Podłącz urządzenie do kabla HDMI oraz do portu HDMI systemu do pomieszczeń lub wyświetlacza.
 2. Podłącz kabel zasilania do gniazda zasilania z tyłu urządzenia, a następnie podłącz zasilacz do źródła prądu.
 3. Włącz wyświetlacz i podłącz go do sieci z SSID wskazanym na ekranie.
 4. Otwórz przeglądarkę internetową na komputerze i odwiedź stronę http://lifesize.share.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby podłączyć urządzenie do sieci Wi-Fi, a następnie uruchom je ponowne.
 6. Włącz wyświetlacz, otwórz przeglądarkę internetową na komputerze i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 7. Jeśli masz już konto Lifesize Share, przejdź od razu do punktu 8. Jeśli jest to pierwsze urządzenie i nie masz konta Lifesize Share, kliknij przycisk Zarejestruj się, aby rozpocząć proces rejestracji konta Lifesize Share.
  1. Wprowadź swój adres e-mail i hasło.
  2. Kliknij przycisk Zarejestruj się. Na podany wcześniej adres e-mail zostanie wysłana wiadomość.
  3. Wprowadź kod weryfikacyjny otrzymany w wiadomości e-mail.
  4. Kliknij przycisk Potwierdź konto.
  5. Wprowadź nazwę w polu Nazwa konta. Na przykład lifesizeshare.com. Jest to adres URL umożliwiający dostęp do urządzenia.
  6. Opcjonalnie: Wprowadź rekord CNAME.
  7. Kliknij przycisk Zapisz. Ustawienia konta można zmienić, klikając przycisk Ustawienia administratora na stronie listy urządzeń.
 8. Wprowadź nazwę swojego urządzenia i kliknij przycisk Zapisz. Lifesize zaleca, aby nadawać urządzeniu Lifesize Share taką samą nazwę, jak nazwa pomieszczenia. Urządzenie jest teraz zarejestrowane. Kliknij przycisk Modyfikuj ustawienia, aby skonfigurować ustawienia urządzenia, lub kliknij przycisk Kontynuuj, aby uruchomić urządzenie.

UWAGA: Podczas początkowej konfiguracji w lewym górnym rogu wyświetlany jest adres IP oraz numer seryjny urządzenia Lifesize Share. Po jego zarejestrowaniu wyświetlana jest nazwa urządzenia i nazwa konta.

Edytowanie ustawień konta

Aby edytować konto, musisz być zalogowany jako administrator.

 1. Aby zmodyfikować ustawienia konta Lifesize Share, kliknij przycisk Ustawienia administratora i wprowadź niezbędne zmiany w nazwie konta lub rekordzie CNAME (opcjonalnie).
 2. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz.

Edytowanie urządzenia

Po zakończeniu rejestracji urządzenia można modyfikować pojedyncze lub wszystkie ustawienia urządzenia. Aby edytować urządzenie, musisz być zalogowany jako administrator.

 1. Wybierz urządzenie z listy urządzeń.
 2. Kliknij  edytuj obok nazwy urządzenia. Zostanie otwarte okno Konfiguracja urządzenia Lifesize Share.
 3. Można edytować następujące elementy:
  • Nazwa urządzenia
  • Zasady stosowania kodu: Pytaj za każdym razem, Zapytaj tylko raz, Pytaj co 30 dni, Nigdy nie pytaj. Określa częstotliwość stosowania kodu parowania przy łączeniu się z urządzeniem.
  • Klatki na sekundę: 30 lub 60 klatek na sekundę (FPS).
  • Włącz tryb Overscan: Tryb Overscan jest domyślnie wyłączony. Włączenie trybu Overscan może spowodować, że proporcje obrazu nie będą dopasowane do proporcji ekranu, na którym obraz jest wyświetlany. 
  • Włącz/Wyłącz połączenie bezprzewodowe. Włączenie tej funkcji umożliwia połączenie Lifesize Share z siecią Wi-Fi lub konfigurację bezprzewodowego punktu dostępu dla gości.
  • Tryb bezprzewodowy. UWAGA: W trybie punktu dostępu bezprzewodowego urządzenie Lifesize Share korzysta z kanału 6.
   • Połącz z siecią bezprzewodową — wybierz sieć z listy dostępnych opcji.
   • Otwarta emisja — umożliwia dostęp do sieci firmowej.
   • Emisja tylko przez internet — umożliwia dostęp do internetu za pośrednictwem sieci, którą tworzy urządzenie.
   • Emisja tylko na urządzenie — udostępnianie odbywa się tylko na urządzenie, bez dostępu do internetu.
  • SSID
   • Jeśli łączysz się z istniejącą siecią, wybierz identyfikator SSID.
   • Jeśli tworzysz oddzielny bezprzewodowy punkt dostępu, przypisz nazwę SSID.
  • Korzystanie z hasła (do sieci bezprzewodowej)
   • Jeśli zostanie wybrana ta opcja, należy przypisać hasło.
 4. Kliknij przycisk Prześlij.

Z tego ekranu można wykonać następujące polecenia związane z rozwiązywaniem problemów: Uruchom ponownie urządzenie, Wyślij dzienniki urządzenia do wsparcie, i Utwórz odwrotne tunelowanie SSH, aby uzyskać dostęp do pomocy technicznej. UWAGA: Wybranie dowolnej z tych opcji automatycznie uruchamia jej działanie.

Usuwanie urządzenia

Aby usunąć urządzenie, musisz być zalogowany jako administrator.

 1. Wybierz urządzenie z listy urządzeń.
 2. Kliknij pole anuluj - usuń obok nazwy użytkownika, a następnie kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić usunięcie.

Dla wygody użytkowników przygotowaliśmy składany szablon tabeli, aby ułatwić podłączanie urządzeń Lifesize Share.