Hantera kalendrar

Administratörer kan hantera kalendrar för alla rumssystem i deras Lifesize-konto från sidan Rumssystem i administratörskonsolen. Klicka på kamera för att få tillgång till sidan.

Obs! Kontrollera att kraven är konfigurerade innan du kopplar en Icon till en kalender. Din Icon måste även vara kopplad till ditt konferensrum. Läs mer.

  1. Välj  bredvid rumssystemet du vill hantera. Detta öppnar fönstret Avancerade inställningar.
  2. Välj fliken Kalender. Sök efter och koppla din Icon till en kalender genom att klicka på Koppla. Om en kalender redan är kopplad hittar du detaljerna här.
  3. Om detta är den första installationen, välj din kalenderleverantör och följ instruktionerna. Efter första installationen kan du söka efter din organisations kalendrar. Välj den kalender du vill och klicka sedan på Koppla.
  4. Om du vill byta kalender klickar du på Avsluta koppling och börjar om.

Läs mer om mötesaviseringar och andra vanliga frågor om kalendrar.


För Microsoft Office 365 och Microsoft Exchange Server 2013

För första installationen behöver du administratörsbehörighet för ditt Microsoft Office 365- eller Microsoft Exchange Server-konto samt personifieringsbehörigheter. Läs mer.


Information för dig med Microsoft Office 365:

  • Som standard kommer arrangörens namn visas i kalendern. Om du vill att mötets namn också ska visas, följ dessa steg. Detta tillstånd måste ställas in per rum, och ändringen kommer endast att tillämpas på framtida möten.
  • När du söker efter en kalender kommer Microsoft Office 365 endast använda början av söksträngen. Om du t.ex. söker efter Sarah Smith kommer Sarah att matcha, ssmith kommer att matcha, men Smith kommer inte att matcha.
  • Om du får ett felmeddelande när du söker efter ett rum i kalendern, kontakta din systemadministratör för att kontrollera att du har korrekt behörigheter.