Anpassa dina Lifesize Icon-system

Om du har Lifesize Icon-system anslutna till Lifesize molnbaserade tjänst kan du ladda upp en anpassad bakgrundsbild.

  1. Logga in i Lifesize-administratörskonsolen.
  2. Gå  till Avancerade inställningar > Funktioner och alternativ > Anpassad bakgrund för Icon.
  3. Välj Anpassad bakgrund. Klicka sedan på Bläddra och sök efter bildfilen.
    Filen måste vara i PNG-format och rekommenderad maximal storlek är 1 920 × 1 080 bildpunkter.
  4. Klicka på Uppdatera för att överföra filen till dina Lifesize Icon-system.

Alla dina Lifesize Icon-system visar den anpassade bakgrundsbilden när du inte är i ett samtal. När en användare trycker på en knapp på Lifesize-telefonen eller fjärrkontrollen visar systemet den lokala kameravyn. Om du har dubbla skärmar i mötesrummet har båda skärmarna den anpassade bakgrunden.

För att ändra bild laddar du en ny anpassad bakgrundsbildfil.

För att ta bort bilden från dina Lifesize Icon-system väljer du Ingen bakgrund och klickar sedan på Uppdatera.