Anpassa din Lifesize Phone HD

Kunder som har Lifesize-appen med Lifesize Phone HD ansluten till ett system i Lifesize Icon-serien (förutom Lifesize Icon Flex), kan anpassa tidszonerna och knapparna på Lifesize Phone HD-hemskärmen på sidan Rumssystem i Lifesize-appens administratörskonsol.

 1. Logga in och klicka på Rumssystem.
 2. Välj den telefon du vill anpassa genom att klicka på Lifesize Phone HD-länken på telefonens rad. Du kan välja flera telefoner genom att markera kryssrutan vid det namn som är anslutet till en Lifesize Phone HD. Välj Anpassa vald(a) telefon(er).
 3. Ange hemskärmens tidszoner: Använd rullgardinsmenyerna för att välja upp till fyra tidszoner. Det är även möjligt att inte välja någon. Dra och släpp för att flytta tidszonerna till de önskade positionerna. OBS! Den stora klockan på hemskärmen är inte anpassningsbar och visar alltid lokal tid och datum. Klicka på Nästa.
 4. Ställ in hemskärmens knappar: Klicka på en knapp för att välja den. Det finns flera knappar att välja bland:
 • Nuvarande
 • Kamera
 • Vila
 • Start
 • Volym
 • Stör ej
 • Hälsa
 • Kalender
 • Min information
 • Favoriter
 • Samtal
 • Katalog
 • Möten
 • Senaste
 • Lägg till en samtalsgenväg

Du kan välja upp till fyra knappar. Det är även möjligt att inte välja någon. Dra och släpp för att flytta knapparna till de önskade positionerna. Klicka på X i knappens övre högra hörn för att ta bort den från hemskärmen. Om du har valt fyra knappar måste du ta bort en innan du kan lägga till en ny.

Du kan lägga till en samtalsgenväg för användare i din Katalog, Möten eller andra du ofta ringer till. Knappen är endast aktiv om det finns 0-3 knappar i förhandsvisningen, annars kommer knappen att vara nedtonad och inaktiv.

  • Välj Samtalsgenväg-knappen Lägg till en samtalsgenväg.
  • Börja ange ett namn i Visat namn för att välja någon från din Katalog så fylls Samtalsuppgifter i automatiskt. Välj den korrekta posten och välj sedan Lägg till.
  • För att ange en ny post, ange ett Visat namn och Samtalsuppgifter. Posten Samtalsuppgifter bör vara en IP-adress eller en Lifesize-anknytning. Välj Lägg till.
  • Efter att du lagt till en Samtalsgenväg på Hemskärmen kan du ändra Visat namn genom att föra pekaren över Visat namn och sedan klicka för att redigera.
  • Klicka på Nästa.

5. Det kan ta upp till en minut att uppdatera din telefon. Pågående samtal kommer inte att avbrytas, men nya samtal måste vänta till efter uppdateringen. Klicka på Uppdatera när du är redo att fortsätta.