Skrivbord

Med Lifesize-administratörskonsolen kan du på ett flertal sätt övervaka användarnas aktivitet och tjänstens prestanda i din Lifesize-miljö.

Med Instrumentpanelen kan du övervaka samtalsaktiviteten och avgöra vilka rumssystem som används mest och vilka användare som har störst samtalsvolym. Du kan även övervaka hur många timmar som har använts för inspelning och streaming samt visa detaljerad information om mötesdeltagande. Dessutom kan du ladda ned rapporter från alla sidor i administratörskonsolen.

Som hjälp i din hantering av anslutningsfel och avbrott i rumssystemstjänsten kan du skapa aviseringar så att du får meddelanden när systemdiagnosverktyget upptäcker ett problem.


Instrumentpanelens data

Instrumentpanelens data visas baserat på den valda tidsperioden: Idag, Igår, Senaste 7 dagarna, Senaste 30 dagarna, Den här månaden, Förra månaden eller Anpassad period (t.ex. 2017-05-15 till 2017-06-01).

Förutom sammanfattande uppgifter som visar totalt antal samtal, minuter och aktiva användare samt den genomsnittliga samtalstiden för den angivna tidsperioden, visar följande diagram och data informationen i detalj.

 • Minuter - Detta diagram visar en överblick över användning i minuter. Håll muspekaren över en datapunkt för att se det faktiska antalet minuter för en viss dag.
 • Samtal - Detta diagram visar en överblick över användning i antal samtal. Håll muspekaren över en datapunkt för att se det faktiska antalet samtal för en viss dag.
 • Användare - Denna tabell visar samtalsvolymen eller talade minuter per användare för tidsperioden. Växla mellan Samtal och Minuter för att ändra data. Se användarna med den högsta samtalsvolymen eller som utnyttjar flest minuter under en tidsperiod. Klicka på Visa alla för att se en lista över alla användare.
 • Rumssystem – Denna tabell hjälper dig att avgöra vilka rumssystem som användes mest för samtal och vilka system som utnyttjat flest minuter. Klicka på Visa alla för att se en lista över alla rumssystem.
 • Samtalsminuter per enhet/OS – Detta diagram hjälper dig att avgöra vilka kopplingspunkter som används oftast för samtal baserat på antalet minuter per enhet. Data som spåras inkluderar: webbapp, Icon-system, Mac-klient, PC-klient, iOS-klient, Android-klient, tredjepartssystem eller annat Lifesize.
 • Samtalskvalitet - Detta diagram hjälper dig att mäta kvaliteten på samtal inom en viss tidsperiod genom att visa andelen samtal där det skett en paketförlust. Klicka i diagrammet för att öppna Samtalsdetaljer.
 • Inspelade timmar - Detta diagram spårar antalet utnyttjade inspelningstimmar, och hjälper dig att avgöra när du är på väg att överskrida eller har överskridit gränsen för abonnemanget.
  Notera: Dessa data är endast tillgängliga om du har Record & Share i ditt abonnemang.
 • Livestreaming-timmar - Detta diagram spårar antal utnyttjade livestreaming-timmar och hjälper dig att avgöra när du är på väg att överskrida eller har överskridit gränsen för ditt abonnemang.
  Notera : Dessa data är endast tillgängliga om din prenumeration innehåller Live Stream.
 • Live Stream-historik Denna tabell visar en översikt över hur lång tid varje händelse varade och antalet deltagare i varje händelse under den angivna tidsperioden. Klicka på Visa alla för att få en fullständig historik över händelser och få mer information om en enskild händelse. Du kan även se och exportera listan över åskådare och ställda frågor.
  OBS! Dessa data är endast tillgängliga om din prenumeration inkluderar Live Stream.
 • Samtalshistorik - Denna tabell visar samtalshistoriken för den angivna tidsperioden. Om du klickar på Visa alla ser du hela historiken.