Öppna nätverksportar

Om Lifesize-klienter (t.ex. Icon) har problem att ansluta till den molnbaserade tjänsten ska du se till att nätverket är korrekt konfigurerat.

Om du har konfigurerat en webbproxy ska du bekräfta att följande domäner är godkända: *.lifesize.com, lifesizecloud.com, jwpsrv.com, ssl.p.jwpcdn.com, jwpltx.com, och cloudfront.net. OBS!Om du inte kan lägga till domänerna på vitlistan, se underdomäner för mer information.

Notera : Följande portar bildar en statisk brandvägg med symmetrisk UDP aktiverad.

För en lista av IP-adresser som Lifesize använder, se IP-adresser lista

 

Lifesize-system och -appar som är anslutna till Lifesize molnbaserade tjänst

Bekräfta att din brandvägg tillåter utgående åtkomst från ditt nätverk till följande destinationsportar.

Protokoll Käll-IP Källport Destinations-IP Destinationsport Beskrivning
TCP Alla Alla

Godkänn domänerna
*.lifesizecloud.com och
*.lifesize.com

OBS!Om du inte kan lägga till domänerna på vitlistan, se underdomäner för mer information. 

80 HTTP: Hämtning av Lifesize-app och programvaruuppdateringar
OBS! Omdirigerar till sidan för hämtning av administratörskonsolen.
TCP Alla Alla

Domäner för vitlistor
*.lifesizecloud.com
och *.lifesize.com

OBS!Om du inte kan lägga till domänerna på vitlistan, se underdomäner för mer information.

443

HTTPS: Lifesize-skrivbordsappen, webbappen, inloggning, katalog, chatt, närvaro, etablering, övervakning av hälsa för Icon, kalenderintegration och Direct Media

Krävs för HTTP-proxy

TCP Alla Alla Godkänn domänen sdk.split.io 443 HTTPS: Ny funktionskontroll
TCP Alla Alla

Godkänn domänen *.walkme.com

OBS!Om du inte kan lägga till domänerna på vitlistan, se underdomäner för mer information.

443 HTTPS: Dokumentation och guider i appen
TCP Alla Alla Godkänn domänerna 
jwpsrv.com
ssl.p.jwpcdn.com
jwpltx.com
twilio.com 
och cloudfront.net

443 HTTPS: Streaming och uppspelning från Lifesize-appen, samt frågor och svar under livestreamingen 
TCP Alla Alla Godkänn domänerna 
primlb.lifesizecloud.com  

5222

Icon-närvaro

Krävs för HTTP-proxy

TCP Alla Alla Visa IP-adress
35061 Lifesize-signalering (SIP/TLS)
UDP  Alla Alla Visa IP-adress
10000-28000

SRTP-media

Krävs för HTTP-proxy

UDP Alla Alla Visa IP-adress
3478 Direktmedia (punkt-till-punkt)

 

Skype for Business online

Bekräfta att din brandvägg tillåter utgående åtkomst från ditt nätverk till följande destinationsportar.

OBS! Dessa portar är utöver de som rekommenderas av Microsoft för full drift av din Skype for Business-lösning.

Protokoll Käll-IP Källport Destinations-IP Destinationsport Beskrivning
TCP/UDP Alla Alla Visa IP-adress
30000-50000 Klient A/V-media

 

Lokala Microsoft Lync och Skype for Business

Bekräfta att din brandvägg tillåter utgående åtkomst från ditt nätverk till följande destinationsportar.

OBS! Dessa portar är utöver de som rekommenderas av Microsoft för full drift av din Skype for Business-lösning.

Protokoll Käll-IP Källport Destinations-IP Destinationsport Beskrivning
TCP/UDP Alla Alla Visa IP-adress
30000-50000 Klient A/V-media
TCP Edge-server 5061 Visa IP-adress
5061 Samtalssignalering från Edge-server
TCP/UDP Edge-server 50000-59999 Visa IP-adress 
30000-50000 A/V-media från Edge-server

Läs mer om Microsoft Lync och Skype for Business-federation med Lifesize molnbaserade tjänst.

 

För gästsystem från tredje part som använder SIP

Bekräfta att din brandvägg tillåter utgående åtkomst från ditt nätverk till följande destinationsportar.

Statisk NAT och ingående portar kan också krävas. Kontrollera tillverkarens specifikationer.

Protokoll Käll-IP Källport Destinations-IP Destinationsport Beskrivning
TCP/UDP Alla Alla Visa IP-adress 
5060 SIP/TLS
UDP Alla Alla Visa IP-adress 
10000-28000 RTP-media

 

För gästsystem från tredje part som använder H.323

Bekräfta att din brandvägg tillåter utgående åtkomst från ditt nätverk till följande destinationsportar.

Statisk NAT och ingående portar kan också krävas. Kontrollera tillverkarens specifikationer.

Protokoll Käll-IP Källport Destinations-IP Destinationsport Beskrivning
TCP Alla Alla Visa IP-adress 
1720 H.225: samtalssignalering
TCP Alla Alla Visa IP-adress 
10000-16000 H.425: kontrollkanal
UDP Alla Alla Visa IP-adress 
10000-28000 RTP-media om enhet från tredje part inte är konfigurerad för kryptering. SRTP-media om enhet från tredje part är konfigurerad för kryptering.

 

För godkända Polycom- eller Cisco-system från tredje part som använder H.460

Bekräfta att din brandvägg tillåter utgående åtkomst från ditt nätverk till följande destinationsportar.

Kontrollera tillverkarens specifikationer.

 
Protokoll Käll-IP Källport Destinations-IP Destinationsport Beskrivning
UDP System från tredje part 1719 Lifesize H.460-server 1719 H.460/RAS signalering
TCP System från tredje part Alla Lifesize H.460-server 1720 H.460/H.225.0/Q.931 signalering av samtalsinställning
TCP System från tredje part Alla Lifesize H.460-server 20000-20200 H.460/H.245 signalering av samtalskontroll
UDP System från tredje part Alla Lifesize H.460-server 6768, 6769 H.460.19 multiplex-RTP/RTCP-media. SRTP kommer att användas om tredje parts-enheten är konfigurerad att använda kryptering.
TCP System från tredje part Alla ldapexport.lifesizecloud.com 389 Autentiserade LDAP-katalogtjänster (icke-TLS)
TCP System från tredje part Alla  ldapexport.lifesizecloud.com
 636  Autentiserade LDAP-katalogtjänster (TLS)
TCP System från tredje part Alla soapexport.lifesizecloud.com 80 Autentiserade SOAP-katalogtjänster (HTTP)
TCP System från tredje part Alla soapexport.lifesizecloud.com 443 Autentiserade SOAP-katalogtjänster (HTTP)