Konfigurera en webbproxy

Så här konfigurerar du webbproxyautentisering i Lifesize skrivbordsapp:

  1. Välj Arkiv > Nätverkskonfiguration.
  2. Välj ett av följande alternativ:
    • Ingen proxy för att avaktivera användning av webbproxyn.
    • Manuella proxyinställningar för att ange värd, port, användarnamn och lösenord.
    • En länk för att Ändra systemproxyinställningar visas om du vill redigera systeminställningar för nätverket.  Systemproxyinställningar för att använda OS X- eller Windows-inställningar för proxykonfiguration.
  3. Om du redan har loggat in måste du logga ut och logga in på nytt för att inställningarna ska börja gälla.