Hantera möten

Lifesize-administratörer kan hantera alla möten från Mötesfliken och administratörskonsolen, inklusive:

Ange antal dagar inaktiva möten ska sparas

För att hålla din Lifesize-katalog organiserad så ger vi dig en rensningsfunktion som automatiskt raderar inaktiva möten. 

Du kan ange antalet dagar du vill spara ett möte efter dess senaste aktivitet. Nya konton har noll dagar som standard. Du kan ställa in antalet dagar på upp till 365. Obs! Om du ställer in antalet dagar på noll sparas dina möten på obestämd tid.

En löper ut snart-etikett visas bredvid möten som löper ut inom sju dagar eller antalet dagar du har ställt in om det är mindre än sju dagar. Mötet raderas när mötet löper ut. En kallelse in i mötesrummet återställer det till aktivt möte. Om du håller muspekaren över etiketten så visas antalet dagar som är kvar innan mötet löper ut. Använd sökfunktionen för att hitta möten som löper ut snart genom att ange "löper ut" i  Sök-fältet.

När du ändrar intervallen för utgångsdatum till en kortare intervall så visas ett bekräftelsefönster med en lista över möten som kommer att raderas som resultat av förändringen. För att radera inaktiva möten, klicka på Radera. Om du inte vill radera ett möte, klicka på avbryt och använd sedan mötet genom att kalla in andra eller som en chatt. Det här återställer klockan för utgångsdatumet. 

Om intervallen för utgångsdatum är mindre än sju dagar så kommer en etikett att dyka upp med exakt antal dagar som du angav för intervallen. 

Ett möte utan senast använt-datum raderas inte. Till exempel, om du skapar ett möte där du varken ringer eller använder chattfunktionen så har det mötet inte ett senast använt-datum.

Redigera möten

Lifesize-administratörer kan även redigera mötesuppgifter, däribland ändra mötesägare. Klicka på mötesnamnet för att öppna fliken Redigera möte.

Om du vill redigera mötesuppgifterna söker du upp mötet och klickar sedan på  för att öppna dialogrutan Redigera möte.

    • Välj fliken Allmänt om du vill ändra mötesnamnet eller lägga till ett lösenord för mötet.
    • Välj fliken Roller om du vill ändra ägarskap eller ange en föreläsare.
    • Välj fliken Live Stream om du vill aktivera livestreaming för mötet.

OBS! Mötesägare äger alla mötesinspelningar och kan ange delningstillstånd för inspelningar inom deras Lifesize-kontogrupp. Lifesize-administratörer bestämmer om inspelningar även kan delas med personer utanför Lifesize-kontogruppen.

Om du vill ta bort ett möte markerar du mötets namn och klickar sedan på Ta bort möte.

Om du vill ladda ner informationen som visas på sidan Möten till en rapport i CSV-format klickar du på Exportera.

 

Läs mer om att skapa möten och mötesalternativ med Lifesize-appen.