Hantera rumssystem

Administratörer kan visa alla Lifesize-rumssystem i sitt Lifesize-företagskonto från sidan Rumssystem i administratörskonsolen. Klicka på kamera för att få tillgång till sidan.

  • Parkoppla Lifesize Icon-rumssystemet till den molnbaserade tjänsten
  • Om du vill ta bort ett rumssystem från ditt Lifesize-konto markerar du kryssrutan bredvid systemets namn och klickar på Ta bort från Cloud. Om du tar bort ett system som är kopplat till en individuell användare eller ett delat konferensrum kopplas endast systemet bort. Användarkontot eller konferensrumskontot är fortfarande tillgängligt i ditt Lifesize-konto.
  • Om du är i samma nätverk som Lifesize Icon-enheten klickar du på extern för att få åtkomst till Icons webbgränssnitt.
  • Klicka på Exportera om du vill hämta rumssystemets rapport i CSV-format.
  • Mer information om hur du anpassar ditt rumssystem finns i Anpassa dina Icon-enheter och Anpassa din Lifesize Phone HD.


Administratörer kan lägga till gruppkontakter till den delade katalogen som exempelvis tredjeparts rumssystem som inte är anslutna till Lifesize. Se Hantera gruppkontakter.