Ge en användare avancerade behörigheter

Lifesize-administratörer kan ge användare åtkomst till administratörskonsolen samt behörighet att hantera andra användare, möten och system.

 1. Från administratörskonsolen klickar du på  Katalog.
 2. Hitta användaren i katalogen och klicka på användarens namn.
 3. På fliken Redigera användare väljer du Ge användaren åtkomst till administratörskonsolen.
 4. Klicka på Uppdatera användare.

Licensierade användare kan tilldelas en av tre roller i Lifesize-appen. Dessa roller och deras behörigheter är följande:

Användare

 • Ringa och ta emot samtal
 • Stänga av ditt eget ljud eller video
 • Skapa och äga ett möte
 • Ange eller ändra en lösenkod för ett möte du äger
 • Lägg till eller ta bort deltagare i ett möte du äger
 • Tysta alla deltagare i ett möte du äger
 • Chatta med användare eller en grupp (Om administratören har aktiverat chatt)
 • Livestreama ett möte (om administratören har aktiverat livestreaming för mötesrummet)
 • Spela in ett möte (om administratören har aktiverat inspelning)
 • Ange vem som kan visa en inspelning, om det är en inspelning du äger


Superanvändare

Samma behörigheter som användare plus:

 • Visa användningsrapporter
 • Uppgradera en användare till superanvändare
 • Degradera en superanvändare till användare
 • Hantera och radera superanvändare och användare 
 • Hantera och radera eventuella möten som inte ägs av administratören
 • Aktivera eller inaktivera chatt
 • Aktivera eller inaktivera inspelning
 • Aktivera eller inaktivera livestreaming för specifika möten
 • Aktivera eller inaktivera aviseringar om Lifesize Icon-händelser
 • Konfigurera enskild inloggning (SSO)
 • Konfigurera integration med vanliga kalendertjänster
 • Konfigurera telefonnummer för uppringnings-PSTN, Icon-bakgrundsbild och möteslayouter
 • Begränsa vilka användardomäner som får skapa nya konton i Lifesize-appen


Administratör (Admin)

Samma behörigheter som användare och superanvändare plus:

 • Administratörsbehörigheter och -konto kan inte ändras eller raderas av en användare eller en superanvändare.